Ιερείς


Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής

Γραμματέας


Κυρία Κατερίνα Γεωργιάδη (Γραμματέας)

Επίτροποι


Κύριος Κωνσταντίνος Βάρσης (Πρόεδρος)

Κύριος Αναστάσιος Φαφαλιός (Αντιπρόεδρος)

Κυρία Μαρίνα Αντωνίου (Ταμίας)

Κυρία Νάσια Παχίτη (Επίτιμη Γραμματέας)

Κύριος Σταύρος Ανάγνου (Μέλος)

Κύριος Δημήτρης Χόρν (Μέλος)