Ιερείς


Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

Αρχιμανδρίτης Νήφων Τσιμαλής

Γραμματέας


Κυρία Κατερίνα Γεωργιάδη (Γραμματέας)