Δωρεές

Εκτιμούμε την συνεισφορά σας

 

Πρόγραμμα

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες πριν να επισκεπτείτε τον ναό.

Δευτέρα με Παρασκευή μεταξύ 10:00 και 14:00 (αποκλειστικά για ατομική προσευχή)

Θα τελούνται 2 Θείες Λειτουργίες κάθε Κυριακή (08:15 - 10:30) (11:00 - 12:00)

Πρόγραμμα Λειτουργιών Ιουλίου

Η σελίδα μας στο YouTube (ζωντανή μετάδοση)