Ιερείς

Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

 

 

Γραμματέας: Κατερίνα Γεωργιάδη