Ιερείς

Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Τζίτζος

 

Εκκλησιαστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Σταύρος Ανάγνου

Αντιπρόεδρος:  Κωνσταντίνος Βάρσης

Επίτιμος Γραμματέας: Ιωάννης Παπασλιώτης

Ταμίας:  Αναστασία Πρωτόπαπα

Μέλος:  Ιάκωβος Στυλιανού

Μέλος:  Πάνος Παλλικαρόπουλος

 

Γραμματέας: Κατερίνα Γεωργιάδη