Ιερείς

Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Τζίτζος

 

Εκκλησιαστική Επιτροπή

Πρόεδρος: Αναστασία Πρωτόπαπα

Αντιπρόεδρος:  Ιωάννης Παπασλιώτης

Επίτιμος Γραμματέας: Ιάκωβος Στυλιανού

Ταμίας: Πάνος Παλλικαρόπουλος

 

Μέλος:  Γεωργία Τσαζάν

Μέλος:  Νάσος Τσαρούχης

Γραμματέας: Κατερίνα Γεωργιάδη