Ιερείς

Αρχιμανδρίτης Θεωνάς Μπακάλης (Ιερατικός Προϊστάμενος)

Αρχιμανδρίτης Δρ Νικόδημος Αναγνωστόπουλος

 

 

Γραμματέας: Κατερίνα Γεωργιάδη