Για την ρύθμιση γάμου, βαπτίσεως , κηδείας, μνημοσύνου ή την ενοικίαση του χώρου του ναού ή της κρύπτης για ειδική εκδήλωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Κα. Κατερίνα Γεωργίαδη στο 020 3887 0692 μεταξύ των ωρών 10:00 και 14:30 (Δευτέρα έως Παρασκευή) ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@stsophia.org.uk